فروشگاه ایران کابل
جستجوی پیشرفته
گارانتی+
جستجوی پیشرفته
ارزان ترین گران ترین محبوب ترین پرفروش ترین جدیدترین
تبدیل برق 3 به 2
۱۱,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
ADAPTER 9V 1A
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
ADAPTER 9V 2A
۵۶,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان
OMEGA DIGITAL PROTECTOR
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
ADAPTER 12V 1A
۶۷,۰۰۰ تومان ۶۷,۰۰۰ تومان
ADAPTER 5V 2A
۸۵,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۰۰ تومان
MONITOR ADAPTER 12V
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان
OMEGA DIGITAL PROTECTOR 1.5M
۱۰۹,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰ تومان
TAKSAN 5 PORT
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان
OMEGA DIGITAL PROTECTOR 3M
۱۲۳,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۰۰۰ تومان
ADAPTER 12V 3A
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان
HP CHARGER BLUE ADAPTER 19.5V 3.3A
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
MONITOR ADAPTER 14V
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
LENOVO USB CHARGER 20V 4.5A
۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان
UNIVERSAL CHARGER 12-20V 1-7A
۲۵۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان
INVERTER 1000 WATT
۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
INVERTER 300 WATT
۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
POWER CONNECTOR
مقایسه تماس بگیرید