فروشگاه ایران کابل
جستجوی پیشرفته
گارانتی+
جستجوی پیشرفته
ارزان ترین گران ترین محبوب ترین پرفروش ترین جدیدترین
CAT5 NETWORK SOCKET
۶۰۰ تومان ۶۰۰ تومان
CAT6 NETWORK SOCKET
۱,۲۰۰ تومان ۱,۲۰۰ تومان
Rj45 Cat7 Socket
۷,۵۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
BAFO CAT5 1M
۳۲,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 2M
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 1M
۴۱,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 3M
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 2M
۵۴,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 5M
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 3M
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 5M
۹۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
NETWORK CABLE CRIMP
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 10M
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 10M
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان
CABLE TESTER NETWORK FULL
۲۳۹,۰۰۰ تومان ۲۳۹,۰۰۰ تومان
NETWORK CABLE TESTER
۲۴۷,۰۰۰ تومان ۲۴۷,۰۰۰ تومان