فروشگاه ایران کابل
جستجوی پیشرفته
گارانتی+
جستجوی پیشرفته
ارزان ترین گران ترین محبوب ترین پرفروش ترین جدیدترین
BAFO CAT5 1M
۳۲,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 2M
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 1M
۴۱,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 3M
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 2M
۵۴,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 5M
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 3M
۶۶,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 5M
۹۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
BAFO CAT5 10M
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 10M
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 15M
۲۴۸,۰۰۰ تومان ۲۴۸,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 20M
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان
BAFO CAT6 30M
۳۸۵,۰۰۰ تومان ۳۸۵,۰۰۰ تومان
CAT5E NETWORK CABLE 40M
مقایسه تماس بگیرید